FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

 

Dilimizde fiillerin (eylemlerin) üzerine gelerek onlardan tekrar fiiller türeten eklere Fiilden Fiil Yapan Ekler adı verilir. En çok kullanılanlar şunlardır:

-(i)l: görül-, vurul-, soyul-…

-{i)n: bakın-, dövün-, gezin-…

-{i)ş: bakış-, dövüş-, yazış…

-t: okut-, uyut-, söylet…

-dir: saldır-, yazdır-, sordur…

-ir: pişir-, bitir-

-(e)r: gider-, çıkar-, …