FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Dilimizde eylemlerin üzerine gelerek onlardan adlar (isimler) türeten eklere Fiilden İsim Yapan Ekler adı verilir. En çok kullanılanlar şunlardır:

-me: karma, umursama…

-mek: gülmek, yemek, çakmak…

-iş: özleyiş, duyuş, bakış…

-(i)m: uçurum, geçim, ölçüm…

-i: yazı, sayı, doğu …

-k: yanık, açık, tarak …

-gi: sevgi, uy{u)ku, örgü…

-ek: erek, bıçak, korkak…

-gin: kırgın, yetişkin, solgun…

-{i)n: ekin, yığtn, akm …

-gen: unutkan, çahşkan, sıkılgan…

-geç: yüzgeç, süzgeç, utangaç …

-ti: bulantı, çalkantı, yaşantı …

-inti: esinti, sıkıntı, üzüntü…

-(i)t: yakıt, geçit, umut…

-enek: gelenek, olanak, tutanak…

-ici: boğucu, yakıcı, yıkıcı…