İSİMDEN İSİM YAPAN EKLER

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

İsim soylu sözcüklerin üzerine gelerek onlardan tekrar isim soylu sözcük türeten ek türlerine verilen addır.

En çok kullanılan İsimden İsim Yapan Ekler şunlardır:

+lik: zeytinlik (yer adı), gözlük (araç adı), iyilik (kavram adı), çocukluk (zaman adı), işçilik (meslek adı), yolculuk (durum adı), kışlık giysi (sıfat)…

+li: tuzlu, yağlı (sıfat); liseli, İzmirli (bir yere aitlik)…

+siz (-li ekinin olumsuzu): tuzsuz, yağsız, dil­siz…

+ci: çiftçi, işçi (meslek adı) ; uykucu, şakacı (sıfat)…

+ce: Türkçe (dil adı), insanca (yaraşırlık), irice (küçültme), sınıfça (birliktelik), sıkıca (tarz)…

+daş: yurttaş (ortaklık), özdeş (bağlılık)…

+ti: fısıltı, uğultu, pırıltı …

+ki: önceki (aitlik), akşamki…

+er: üçer (üleştirme), yedişer…

+nci: birinci (sıralama), ikinci…

+sı: çocuksu (benzeme), ipeksi…

+msı: acımsı (özelliğe yaklaşma), ekşimsi…

+mtırak: sarımtırak (benzerlik)…

+leyin: sabahleyin (zaman adı)…

+ek: başak, benek…

+cil: insancıl, bencil…

Not: Artı ( + ) işareti yukarıda bilinçli olarak eklerin önüne getirilmiştir. Dilimizde isimlerin üzerine getirilen eklerden önce ” + ” fiillerin üzerine getirilen eklerden önce ise ” - ” işareti konulur.