Ünlü Türemesi

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Ünlü Türemesi

„Sonunda, sırayla bir sürekli veya süreksiz ünsüzle bir sürekli ünsüz bulunan Arapça ve Farsça kelimelerde, son iki ünsüz arasında telâffuzu kolaylaştırmak için bir ünlü türetilir. Bu kelimelere ünlüyle başlayan ekler veya bitişik yazılacak şekilde yardımcı fiiller getirildiğinde türemiş olan ünlüler tekrar düşer. Her ikisi de ayrı ayrı ama birbirinden kaynaklanan ses olayıdır: ünlü türemesi, ünlü düşmesi.

 

emir ← emr keşif ← keşf

azil ← azl nakil ← nakl

hüküm ← hükm bahis ← bahs

fikir ← fikr nutuk ← nutk

sabır ← sabr şahıs ← şahs

şehir ← şehr ilim ← ilm

zehir ← zehr zikir ← zikr