Karşılaştırma Cümleleri

kübra Güvercin tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Karşılaştırma Cümleleri

Aralarında ilişki kurulabilecek iki varlığın, eserin, insanın ortak ve farklı yönlerinin açıklanmasıdır. Karşılaştırma için mutlaka ikiinsan, iki grup, iki yapıt, iki kavram olmalıdır. Karşılaştırılan nesne ya da kavramların hangi yönden karşılaştırıldığı da açıkolmalıdır.

 

Karşılaştırma Cümlesi Örnekleri

* Adnan yaşça Ahmet'ten büyük(tür).

* Yeni şiirler eski şiirlere göre daha anlaşılır bir dille; ama daha* anlaşılmaz imgelerle yazılmaktadır. 

* Sağlığım geçen haftaya göre daha iyi.

* Televizyon da sinema kadar etkilidir.

* Bu konuda senden daha bilgilisi yok.

* Bu çalışmayla daha iyi bir puan alabilirdin.

* Dinlemek de konuşmak kadar önemlidir.