Nasıl kompozisyon yazılmalıdır

resul tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

 • Giriş bölümünde; konuya genel bir başlangıç yapılır, giriş bölümünü okuyan biri gelişmede nelerden bahsedebileceğimizi anlayabilmelidir, bu bölümde örnek verilmez, ayrıntılara girilmez; ancak, şunun için, bundan dolayı gibi açıklama gerektirecek ifadeler kullanılmamalıdır. Bu bölüm tek paragraftan oluşur. Giriş bölümü tek cümleden oluşmamalı.
 • Gelişme bölümünde; konu açıklanmaya başlanır, örnekler verilebilir, atasözü, özdeyiş veya gözlemlerden yararlanılabilir, bu bölümde birden fazla yardımcı fikir bulunabilir. Böyle bir durumda yardımcı fikirler farklı paragraflara bölünecektir. Paragraflar arası geçiş bir bağlantı cümlesi ile sağlanmalıdır.
 • Sonuç bölümünde; konu bir yargıya bağlanmalıdır, konumuzun özü ortaya çıkmalıdır. Hiçbir şekilde bu bölümde açıklamalara girilmez. Örnek verilmez. Bu bölüm tek paragraftan oluşur; ancak tek cümleden oluşmayacaktır.
 • Çok uzun cümleler kullanılmayacaktır.
 • Anlatım bozukluklarına dikkat edilecektir.
 • Aynı kelimeler sıkça tekrar edilmeyecektir.
 • "bu söz çok doğrudur, benim bu sözden anladığım şudur, bu sözde anlatılmak istenen " gibi ifadeler kesinlikle kullanılmayacaktır.
 • "bir öğrenci var dersine çalışıyor, bir öğrenci var çalışmıyor" gibi örnekler verilmeyecektir.
 • Argo söyleyişler kullanılmayacaktır.
 • İmlâ kuralları-noktalama işaretlerine dikkat edilecek.
 • Başlık yazmayı unutmamalıyız ve başlığımız da uzun olmayacak.
 • Kâğıt düzenine uyulacak.
 • Yazıya önem verilecek.
 • Kompozisyonda açıkladığımız görüşlerimiz birbirine ters düşmeyecek.
 • Özgün ifadeler kullanılacak.
 • Planlı yazılacak.
 • Konu dışı yazılmayacak, verilen konu açıklanmaya çalışılacak.
 • Kompozisyon yazmak birikim işidir. Okuma, dinleme ve gözleme önem verilecek. Deneyimli insanlardan yararlanılacak