Zamirler 4

Esra Dinçsoy tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

İlgi Zamiri : Bir belirtili ad tamlamasında tamlanan durumundaki ikinci adın yerini tutan “-ki” ekine ilgi zamiri denir. Örnek : Salonun duvarları temiz ama odalarınki kirli.

Odalarınkiodaların duvarları

Benim kalemim seninkinden iyi yazıyor.

Seninkisenin kalemin

İlgi Zamirinin Özellikleri :

üİlgi zamiri, tamlamada tamlananın yerini tutar. Tamlanan tekrar yazılmak istendiğinde “-ki” atılabilir. Örnek : Bunun-ki daha canlı. Bu kazağın renkleri daha canlı.

üİlgi zamiriyle, addan sıfat türeten “-ki” eki karıştırılmamalıdır. “-ki” eğer ilgi zamiriyse bağlandığı sözcük (-in, -im) tamlayan eklerinden sonra kullanılır. Addan sıfat yapan “-ki” ekinde böyle bir durum yoktur. Örnek :

Eğil salkım söğüt eğil, bu benimki sevda değil. Ben-im-ki

Çocuğunki daha mantıklı.Çocuk-un-ki

Evdeki hesap çarşıya uymaz.Ev-de-kiAddan - sıfat

Geceki yağmur ortalığı batırmış.Gece-kitüretir.

üBir adın sonuna gelerek, o varlığın sahibini, kime ait olduğunu gösteren (-im, -in, -i, -imiz, -iniz, -leri) iyelik eklerine iyelik zamiri denir. Örnek :

Kalemim (benim kalemim)kalemimiz (bizim kalemimiz)

Kalemin(senin kalemin)kaleminiz (sizin kaleminiz)

Kalemi (onun kalemi)kalemleri (onların kalemleri)