Noktalama İşareti (Ayraç İşareti)

Esra Dinçsoy tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Ayraç İşareti ( ( ) ): Ayraç işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

A)Cümle içinde bulunan, ancak cümle içinde görev almayan açıklamalar, ayraç içinde verilir:

üAd soylu sözcükler de (sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem) yüklem görevi üstlenir.

B)Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısı ayraç içinde verilebilir. Örnek :

üSesteş (eş sesli) sözcüklerde birden çok temel anlamlılık vardır.

C)Bir kişiden söz ederken doğum ve ölüm tarihi ayraç içinde verilir : Örnek :

üTevfik Fikret (1867 - 1915) Servet-i Fünun edebiyatının ünlü bir şairidir.

D)Tiyatro yapıtlarında oyuncuların yapacağı hareketler ayraç içinde gösterilir : Örnek :

üZülfikar (ellerini ovuşturarak): - Buyur ağam, beni emretmişsin!

E)Maddelerin sıralanmasında alt bölümleri belirten sayı ve harflerden sonra kapama ayracı olarak kullanılır : Örnek :

ü1) .... 2) ... 3) ....

üA) .... B) .... C) ....

Benzer İçerikler