Noktalama İşareti ( Kesma İşareti)

Esra Dinçsoy tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Kesme İşareti ( ' ): Kesme işaretinin kullanıldığı yerler şunlardır :

A)Özel adlara gelen çekim eklerini ayırmada : Örnek :

üAtatürk'ün, Kıbrıs'a, Çukurova'da

B)Kısaltmalardan sonra gelen ekleri ayırmada : Örnek :

üTRT'ye, TV'de, AET'nin

C)Sayılara gelen ekleri ayırmada : Örnek :

ü1933'ten sonra, 13'ün karesi

D)Bir harfe ya da bir eke gelen ekleri ayırmada : Örnek :

üA'nın kalın, düz, geniş olması

ü-lık,-lik'in bir yapım eki olduğu

E)Bir sözcük içinde bir ünlünün düştüğünü belirtmek için : Örnek :

üN'aber (ne haber)

üN'olur (ne olur)