Sıfatlar

Esra Dinçsoy tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Yapılarına Göre Sıfatlar : Sıfatlar yapıları yönünden üçe ayrılır:

üBasit Sıfatlar : Kök durumunda olan sıfatlardır. Örnek : iki sandal, eski yüzler, bu ev

üTüremiş Sıfatlar : Ad ya da eylem tabanlarına çeşitli yapım eklerinin getirilmesi ile oluşan sıfatlardır. Örnek : bulanık su, bitkin yüzler, kapıdaki nöbetçi, susuz yaz

üBileşik Sıfatlar :Birden çok sözcüğün, birleşmesinden oluşan sıfatlara yapıları yönünden bileşik sıfat denir. Bileşik sıfatlar iki grupta incelenir.

ØKaynaşmış Bileşik Sıfatlar : Anlam olarak bir tek kavramı gösterdiği için biçimce bileşik yazılan sıfatlardır.Örnek : yalın-ayak çocuklar, boş-boğaz kadınlar

ØKurallı Bileşik Sıfatlar : Biçimsel olarak ayrı yazılmalarına karşın belli bir kurala bağlı olarak anlamca kaynaşmış olan sıfatlardır.

Kurallı bileşik sıfatlar genel olarak şu yollarla yapılır :

Bir sıfat tamlamasında tamlanan durumundaki ada “-, -li” ekinin getirilmesiyle : Örnek :

Sıfat tamlamasısıfat tamlaması

Büyük kapı- evgüzel göz- kız

SıfatAdSıfatAd

Sayı sıfatlarıyla kurulan sıfat tamlamalarında tamlanan durumundaki ada -, -lik ekinin getirilmesiyle: Örnek : Sıfat tamlamasıSıfat tamlaması

On yıl-lıkbekleyişiki ay-lık süre

SıfatAdSıfatAd

Bir takısız ad tamlamasında, tamlayan durumundaki ada “-, -li” ekinin getirilmesiyle : Örnek : Takısız ad tamlaması Takısız ad tamlaması

Mermer sütun-lu sarayderi mont-lu çocuk

SıfatAdSıfatAd

Bir sıfat tamlamasında adla sıfatın yeri değiştirilerek ada üçüncü tekil kişi iyelik eki (-i, -si) getirmesiyle : Örnek : yıkık duvarduvarı yıkık ev

Sıfat tamlaması

Kırık camcamı kırık pencere

Sıfat tamlaması

Ayrılma (-den) durum eki almış bir addan sonra kullanılan ad eylemler birleşik sıfat oluşturur. Örnek : baba-dan kalma ev

SıfatAd

Ana-dan doğma sakat

SıfatAd