11. Sınıf Türkedebiyatı Şiir Bilgisi Testi 2

sümeyye çapar tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

"Aşk konusunu işler, halk edebiyatı nazım şeklidir, genellikle hece ölçüsüyle yazılır." bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) koşma     B) gazel C) şarkı D) ilahi E) mani

 

12........memnun ki yerinden

........dönen yok seferinden

Şiirin kafiye çeşidi ve ( varsa) redifi aşağıdakilerden hangisidir?

A) tam kafiye / redif (-den) b) -inden zengin kafiye

C) zengin kafiye / redif (-inden)

D) tam kafiye / redif (-inden)

E) sadece redif

 

13. Hangisi divan şiiri geleneğine ait bir özelliktir?

A) Beyit yerine dörtlük kullanılması

B) Sanatlı, günümüzde zor anlaşılır bir dili olması

C) Hece ölçüsünün kullanılması

D) Yalın bir anlatımı olması

e) İslâmiyet'in kabulü öncesine dayanması

 

14. 1- Onu koyduk bir ocağa

Uçup gitti bir bucağa

2- Aşık ağlar canan diye

Asker ölür vatan diye

3- .....gelmişse zamandan

.....bu limandan

4- ....senindir akşamlar ....gölgen var

5- ...şaşarmış beşer ...birer ikişer

 

Yukarıdaki şiirlerin hangisinde veya hangilerinde redif yoktur; sadece uyak vardır?

A) 4-5 B) 2-4 C) 3       D) 1 E) 2-5

 

15. ahi nerede gençliğimiz

sahi ilde savruluşları başıboş dalgaların yeri göğü çınlatan ahenkli gazeller

elde var hüzün

Bu şiirin teması nedir?

A) hüzün B) yalnızlık

C) gençlik başıboşluğu D) sahil özlemi

E) gençlik günlerini hatırlamanın hüznü

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih (benzetme)yoktur?

A) Kömür gibi gözlerinde gördüm ufku

B) Kaplan gibi sağlam bir yürek

C) Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı

D) Kulu'nun eşsiz güzelliği büyüledi beni.

E) Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar

 

İlim ilim bilmektir

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin

Ya nice okumaktır

17. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanın öncelikle kendisini tanıması gerekir

b) İlmin asıl amacı insanın kendisini bilmesidir.

C) Kişi kendisini tanımak için okumalıdır.

D) Bazı şeyleri öğrenmek okumakla olur.

E) Okumayan insan cahildir.

 

18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Koşma dörtlüklerle yazılan divan şiiri nazım biçimidir.

b) Gazel aruz ölçüsüyle ve beyitlerle yazılır.

C) Kaside övgü şiirleridir.

D) Her okuyucu aynı şiirden farklı yorumlar çıkarabilir.

E) Gazel aşk, tabiat ve güzellik konularında yazılır.

 

19.Aşağıdaki mısraların hangisinde imge yoktur?

A) Yârim, yağmur yüreklim, duyuyor musun?

b) Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara

C) Bir tren ışığına, güneşe çekmek seni

D) Ruhumu bayrak yapıp ben teslim edeceğim

E) Sana doğru uzanan çaresiz ellerimi

 

20. Hangisi Halk edebiyatına ait nazım şekillerinden biridir?

A) Gazel       B) Rubai       C) Mersiye       D) Varsağı       E)Mesnevi