Yakın anlamlı sözler

can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Yakın anlamlı sözcükler

 

Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü hâlde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Bunlar çoğunlukla Türkçe kelimelerdir.

 

göndermek-yollamak, bezmek-bıkmak-usanmak, dilemek-istemek, çevirmek-döndürmek, söylemek-demek-konuşmak, eş-dost, hısım-akraba, bakmak-seyretmek,

 

Kardeşim sana küsmüş.

 

Kardeşim sana kırılmış.

 

Kardeşim sana gücenmiş.

 

Kardeşim sana darılmış.

 

Birinci cümlede bir "kesinlik ve aşırılık" anlamı, ikinci cümlede bir "esneklik, hatta hoşgörü" anlamı, üçüncü cümlede "üzülmek" anlamı, dördüncü cümlede "gücenip görüşmez olmak" anlamı vardır.

 

Ben her sorunla başa çıkarım. (baş etmek)

 

Bu kadar yürekten çağırma beni. (candan)

 

Davranışları hiçbir zaman içtenlikli değildi. (yürekten, candan)

 

Yaptığı işi önemsemiyordu. (özen göstermiyordu.)