Kök ve ekler

can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Kök ve ekler

KÖK :  Bir kelimenin, daha küçük parçalara ayrılmayan,  anlamlı en küçük parçasına denir. Kelime kökü, kelimenin tamamı ile ilgili olmalıdır.

 

Örnek:

 

"Okul" kelimesinin kökü, "oku" fiilidir. Fakat bu kelimede "ok" kısmı da bir anlam taşır. Ama okul ile ok arasında bir ilgi yoktur.

 

Kökler dilin ana malzemesi olup bilemediğimiz zamanlardan beri vardır.Sonradan yapılmazlar.İhtiyaç duyduğumuz kelimeler bu köklerden faydalanılarak yapılır.

 

 

 

Kökler iki çeşittir:

 

 

 

 

 

1. İSİM KÖKLERİ 

 

Bir varlığı, niteliği, ilgiyi veya duyguyu en kısa biçimde tanıtan köklere denir. Dört çeşittir:

 

 

 

a) Varlık kökleri  : Çöl, yol, sıra, ev...

 

b) Nitelik kökleri : İyi, güzel, kötü...

 

c) Duygu kökleri : Ah, vah, tüh, ey...

 

d) İlgi kökleri      : Ben, sen, o, ile, için...

 

 

 

İsim kökleri cümle içinde "isim, zamir, zarf, sıfat, edat, bağlaç ve ünlem" göreviyle kullanılabilir. Dilimizde isim kökleri en fazla üç heceden oluşur.

 

 Örnek: Karınca, kelebek, araba...

 

 

 

İsim kökü içine "yansıma kök" dediğimiz doğa ses ve görüntülerinden esinlenerek yapılmış kökler de girer.

 

fış - kır-

 

miyav-la-

 

çıt-ırtı

 

fıs- ılda-

 

 

 

 

 

2. FİİL KÖKLERİ

 

İş, oluş,hareket ve durum bildiren köklere fiil kökleri denir. 

 

 Örnek: Gel-, otur-, ver- ...

 

Dilimizde hem fiil hem isim kökü olarak kullandığımız kelimeler de vardır. Bunlara " ortak kök" denir.Bu kelimeler tek anlam taşımalarına rağmen diğer köklerin tersine hem isim hem fiil eklerini alabilirler.Bu kökleri sesteş (eş sesli) kelimelerle karıştırmamak gerekir.Sesteş kelimeler, iki ayrı kelimedir, ortak kök ise tek bir anlamı olan, kullanıldığı yere göre fiil ya da sim olan kelimedir.

Benzer İçerikler