Toprak şiiri

yaşar solak tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Dost dost diye nicesine sarıldım 

Benim sâdık yârim kara topraktır 

Beyhude dolandım boşa yoruldum 

Benim sâdık yârim kara topraktır. 

 

Nice güzellere bağlandım kaldım 

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum 

Her türlü isteğim topraktan aldım 

Benim sadık yarim kara topraktır.. 

 

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi 

Yemek verdi ekmek verdi et verdi 

Kazma ile döğmeyince kıt verdi 

Benim sadık yarim kara topraktır.. 

 

Adem'den bu deme neslim getirdi 

Bana türlü türlü meyva yetirdi 

Her gün beni tepesinde götürdü 

Benim sadık yarim kara topraktır.. 

 

Karnın yardım kazmayınan belinen 

Yüzün yırttım tırnağınan elinen 

Yine beni karşıladı gülünen 

Benim sadık yarim kara topraktır.. 

 

İşkence yaptıkca bana gülerdi 

Bunda yalan yoktur herkes de gördü 

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi 

Benim sadık yarim kara topraktır.. 

 

Havaya bakarsam hava alırım 

Toprağa bakarsam dua alırım 

Topraktan ayrılsam nerde kalırım 

Benim sadık yarim kara topraktır.. 

 

Dileğin var ise iste Allah'tan 

Almak için uzak gitme topraktan 

Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan 

Benim sadık yarim kara topraktır.. 

 

Hakikat ararsan açık bir nokta 

Allah kula yakın kul da Allaha 

Hak'kın hazinesi gizli toprakta 

Benim sadık yarim kara topraktır.. 

 

Bütün kusurlarım toprak gizliyor 

Merhem çalıp yaralarım düzlüyor 

Kolun açmış yollarımı gözlüyor 

Benim sadık yarim kara topraktır.. 

 

Her kim olursa bu sırra mazhar 

Dünyaya bırakır ölmez bir eser 

Gün gelir Veysel'i bağrına basar 

Benim sadık yarim kara topraktır.