Kan hücreleri nelerdir görevleri nelerdir

yaşar solak tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

 1. Alyuvarlar

 

*  Solunum gazlarının (oksijen ve karbondioksitin) taşınmasında görevlidir.

 

* Memelilerde olgunlaşmış alyuvarlar çekirdek-lerini yitirir. Bu sayede daha fazla oksijen ve karbondioksit taşınır.

 

* İnsanda alyuvarlar kırmızı kemik iliğinden olu-şur.

 

* Alyuvarların temel yapısını hemoglobin oluş-turur. Hemoglobin kana kırmızı renk verir ve oksijeni taşır.

 

*  Büyük olduklarından damar dışına çıkamazlar

 

2. Akyuvarlar

 

* Vücudu hastalık yapan organizmalara karşı korur bazıları mikropları yer, bazıları antikor de-nilen proteinler üretir.

 

* Çekirdekli hücreler olup kan plazması içinde aktif olarak hareket edebilirler. Bu sayede mikroba doğru hareket edebilirler.

 

* Hemoglobin  taşımadıkları için renksizdirler.

 

* Akyuvarlar, kırmızı kemik iliğinde ve  lenf düğümlerinde (bademcik gibi) üretilir.

 

Yaralanan bölümden, önce biraz kan akar, sonra kan yoğunlaşır ve akmaz. Birkaç gün sonra bu bölgede  kabuk oluşur. Kabuk düşünce altından yenilenmiş deri çıkar. Bu olayda görevli yapılar ne-lerdir?

 

3. Kan pulcukları

 

*  Kan damar dışına çıktığında pıhtılaşmasında görevlidir.

 

*Kan plazması içinde, kanın en küçük ve çe-kirdeksiz elemanlarıdır.

 

*Kırmızı kemik iliğindeki hücrelerin parçalanma-sıyla oluşurlar. Hücre olarak kabul edilmezler.

 

Kan alışverişi: Aynı kan grubuna ait bireyler arasında kan alışverişi güvenle yapılabilir. Farklı kan grubuna ait bireyler arasında kan alışverişi yapılırken alyuvarındaki protein ile plazmasındaki antikorlara bakılır. 0 kan grubu hiç protein bulundurmadığından bütün gruplara kan verebilir. Bundan dolayı 0 kan grubuna genel verici denir. AB kan grubu ise plazmasında hiç antikor bulun-madığından bütün gruplardan kan alabilir. Bu özelliğinden dolayı AB kan grubuna genel alıcı denir.

Rh Sistemi: Alyuvarda A ve B proteinlerinden başka Rh olarak adlandırılan bir protein daha vardır. Bir kişinin alyuvarlarında Rh proteini varsa Rh(+),  yoksa Rh(–) kan grupludur.