Kalpten pompalanan kan vücuda hangi yapılarla taşınır

yaşar solak tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

İnsanlarda kan kapalı bir sistem olan damarlar içinde dolaşır. Damar zarar görmediği sürece kan damar dışına çıkmaz.

İnsanın dolaşım sisteminde üç tip damar vardır:

 

1. Atardamar: Kanı kalpten diğer organlara ta-şıyan, kalbin karıncıklarından çıkan damarlardır. Akciğer atardamarı dışında temiz kan taşır.

 

2. Toplardamar: Vücuttan toplanan kirli kanı kalbin kulakçıklarına getiren damarlardır. İçinde-ki kanın akış yönü organlardan kalbe doğrudur. Akciğer toplardamarı dışında kirli kan taşır.

 

3. Kılcaldamar: Atardamarlar ile toplardamarlar arasındadır. Kan ile doku hücreleri arasında besin, gaz ve metabolizma artıklarının alışve-rişini sağlar.

Vücudumuzda kan:

Kalp=>  atardamarlar ==> kılcaldamarlar ==> toplardamarlar==>kalp yolunu izler.

 

Atardamarlar kalpten basınçla pompalanan kanı taşıdığından içindeki kanın basıncı toplarda-mardan daha fazladır.

İnsan vücudunda küçük ve büyük olmak üzere iki tür dolaşım vardır.

Küçük Dolaşım:

 

Sağ karıncık ==> Akciğer atardamarı ==> Akciğer kılcalları ==> Akciğer toplardamarı ==> Sol kulakçık yolunu izler.

 

Küçük kan dolaşımının amacı, kalpteki kirli kanı akciğere götürüp, burada temizlenen kanı yeniden kalbe taşımaktır.

 

Büyük Dolaşım:

 

Sol karıncık ==> Ana atardamar (Aort) ==> Vücut kılcalları ==> Üst ve alt ana toplardamarı ==> Sağ kulakçık yolunu izler.

 

Büyük dolaşımın amacı, kalpteki oksijence zen-gin kanı, vücuttaki organ ve dokulara gönde-rip, oradaki kirlenmiş kanı yeniden kalbe taşı-maktır.