Kalp kanı pompalayan bir pompa mıdır

yaşar solak tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Kalbin sağ tarafında kirli kan (kar-bondioksit oranı yüksek kan), sol ta-rafında temiz kan (oksijen oranı yüksek kan) bulunur. Kalpte temiz ve kirli kan nasıl karışmıyor?

 

       Kalp açıldığında dört odacık görülür. Bu odacıklardan üst taraftakiler sağ ve sol kulakçık, alt taraftakiler sağ ve sol karın-cık olarak adlandırılır. Kalbin sağ ve sol tarafındaki kanların karışması odacıkları ayıran zarla engellenir. Kulakçıklarla ka-rıncıklar arasında da tek yöne açılan ka-pakçıklar bulunur.Bu sayede karıncıklar kasıldığında içindeki kanın kulakçıklara geri dönüşü engellenir. Kan bir yönde (ku-lakçıktan karıncığa oradan da atarda-marlara) hareket etmiş olur.