Dogru ve iyi anlatım

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

DOĞRU VE İYİ ANLATIM

- Açıklık

- Açıklığı Engelleyen Etkenler

- Sözcüklerin Yanlış Kullanıloması

1. Doğu Kökenli (Arapça, Farsça...) Sözcükler

2. Batı Kökenli (İngilizce, Fransızca...) Sözcükler

3. Türkçe Sözcükler

a) Birbiriyle karıştırılan sözcükler

b) Yinelemeler

c) Kalıplaşmış sözlerin yanlış kullanılması

ç) Sözcüklerin özensiz kullanılması

d) Çelişkili (tutarsız) anlatım

e) Dolambaçlı anlatım

- Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması

Sıfatların Yanlış Yerde Kullanılması

Belirteçlerin Yanlış Yerde Kullanılması

Sıfat-Belirteç Karışıklığı

Yanlış Yerde Kullanılan Öteki Sözcükler

Virgülle Düzeltilebilecek Durumlar

- Dilbilgisi Bozuklukları

Özne Yanlışları

Nesne Yanlışları

Dolaylı Tümleç Yanlışları

Yüklem Yanlışları

Yüklemdeki Eklerin Yanlışlığı

- Tamlama Yanlışları

Sıfat Tamlaması Yanlışları

Ad Tamlaması Yanlışları

Ortak Tamlayan / Tamlanan Yanlışları

Tamlayan ya da Tamlanan Eksikiği

Tamlayan ya da Tamlanandaki Ekin Eksikliği

Ad ve Sıfat Tamlamalarının Birleştirilmesi

- Karşılaştırma Yanlışları

- Mantık Yanlışları

- Adılların Özensiz Kullanılması

- Özne-Yüklem Uyumu

- Özne-Yüklem İlişkisi

- Duruluk

- Duruluğu Engelleyen Etkenler

Sıfatların Gereksiz Kullanılması

Belirteçlerin Gereksiz Kullanılması

İlgeç ve Bağlaçların Gereksiz Kullanılması

Adılların Gereksiz Kullanılması

Eşanlamlı Sözcük Kullanımı

Yardımcı Eylemlerin Gereksiz Kullanılması

Eylemsilerin Gereksiz Kullanılması

Özne-Yüklem İlişkisinin (Çatı Özellikleri) Gereksiz Kullanılması

Eklerin Gereksiz Kullanılması

- Yalınlık

- Yalınlığı Engelleyen Etkenler

- Çözümlemeler