Tümcenin yapısı

emre tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

TÜMCENİN YAPISI

- Yalın (Basit) Tümce

- Bileşik Tümce

- Eylemsi (Fiilimsi)

- Eylemsilerle Kurulan Bileşik Tümceler

Adeylem (Eylemlik / Infinitive)

Özne

Nesne

Dolaylı tümleç

Sıfateylem (Ortaç / Partisiple)

Belirteçeylem (Zarf-Fiil / Ulaç / Gerindium)

- Koşullu Bileşik Tümceler

- İç İçe Bileşik Tümceler

- Bağlı (Sıralı) Tümce

Ortak özne

Ortak nesne

Ortak dolaylı tümleç

Ortak yüklem

Yüklemdeki eklerin ortaklığı

- "Ki" ile Bağlanan Tümcelerde Kimi Özellikler

"Ki" Bağlacı

"Ki" İlgeci