Tümcenin biçimi

emre tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

TÜMCENİN BİÇİMİ

- Eylem Tümcesi (Fiil Cümlesi)

- Eylem Kökü ya da Gövdesi

Yapılarına göre

Zamanlarına göre

Anlamlarına göre

- Bildirme Kipleri (Haber Kipleri)

Zaman Ekleri

Görülen geçmiş zaman

Öğrenilen geçmiş zaman

Şimdiki zaman

Gelecek zaman

Geniş zaman

- Tasarlama Kipleri (Dilek Kipleri)

Biçim ekleri

Kişi Ekleri (Şahıs Ekleri)

Eylem Kiplerinde Anlam Kayması

- Ad Tümcesi (İsim Cümlesi)

- Ekeylem (Ek-Fiil)

Görülen Geçmiş Zaman

Öğrenilen Geçmiş Zaman

Koşul

- Ad Tümcelerinin Genel Özellikleri

Yüklem

Özne

Nesne

Dolaylı tümleç

Belirteç (zarf) tümleci

- Ad ve Eylem Tümcelerinde Olumsuzluk

Eylem Tümcelerinde Olumsuzluk

Ad Tümcelerinde Olumsuzluk

Ad ve Eylem Tümcelerinde Olumsuzluk

"Değil" sözcüğü

"Ne... ne..." bağlacı