Sözcügün yapısı

emre tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

SÖZCÜĞÜN YAPISI

- Basit (Yalın) Sözcük

- Kök

- Kökün Özellikleri

Kök, Tek Hecelidir

Kök, Sözcüğün Başındadır

Kök, Ek Alınca Ses Değişimine Uğramaz

Kök, Ad ve Eylem Kök Olarak İkiye Ayrılır

Eylem Kökü Tek Başına Kullanılamaz

- Yansıma Sözcük

- Türemiş Sözcük

- Yapım Eki

- Gövde

- Türkçede Kimi Yapım ve Çekim Eklerinin Özellikleri

- Belli Başlı Çekim Ekleri

- Ad Durum Ekleri

Yönelme Durumu

Bulunma Durumu

Ayrılma Durumu

Belirtme Durumu

- İyelik Ekleri

- İlgi Ekleri

- Aitlik Ekleri

- Çoğul Ekleri

- Küçültme Ekleri

Eşitlik Durumu

- Gibilik ve Benzerlik Ekleri

- Eylem Çekim Ekleri

- Belli Başlı Yapım Ekleri

- Sözcüklere Değişik Görevler Yükleyen Ekler

- Bileşik Sözcük

- Bileşik Adlar

- Oluşumlarına Göre Bileşik Sözcükler

Anlam kayması yoluyla oluşanlar

Ses değişmesi yoluyla oluşanlar

Tür kayması yoluyla oluşanlar

- Yapılarına Göre Bileşik Sözcükler

Belirtisiz ad tamlaması biçiminde yapılanlar

Sıfat tamlaması biçiminde yapılanlar

Tümce biçiminde yapılanlar

- Bileşik Eylemler

A) Ad + Yardımcı Eylemden Oluşan Bileşik Eylemler

Yardımcı eylemer

Ses (hece) düşmesi

Ses türemesi (ikizlenme)

B) Sözcügün yapısı

Bileşik Eylemler

Yeterlik

Yan anlamları

Olumsuzu

Tezlik

Olumsuzu

Sürerlik

Yaklaşma