Göktürk Yazıtlarında İsim ve Ünvan Söyleme Geleneği

emre tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Göktürk harfleri ile yazılan metinlerde  geçen isim ve ünvanlar bu metinler üzerinde çalışan kişilerin her zaman için  dikkatini çekmiştir. Ancak araştırıcılar genellikle isimlerden önce kullanılan  apa, bağa, bilge, boyla, çabış, kapkan, sü başı. vs. gibi veya isimlerden sonra  kullanılan beg, çor, çigşi, çikşi, irkin-erkin, kağan, kan, katun, kunçuy, öge-üge,  sangun-şangun-şengün-şengün-sagun, şad, tarkan, tigin, todun-tudun, totuk-,tutuk,  yabgu vs. gibi veyahut da müstakil kullanılan alpagu(t)-yılpagut(t), buyruk,  ışbara, ilig, ilteber, şadapıt vs. gibi ünvanlar üzerinde çalışmışlardır. Kişi  isimleri üzerinde yapılan çalışma­ların ise ünvanlar üzerinde yapılan  çalışmalara göre daha az olduğu görülmektedir.

 

Benzer İçerikler