Dilde Etkileşim ve Ulusal Dil

emre tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Uluslar arasındaki ilişkilerin başlıcalarından olan  siyasî ve ticarî ilişkiler zamanla kültür alanında, özellikle de dil alanında  etkileşime yol açarlar. Anadolu’ya gelene kadar ve buraya yerleştikten sonra  uzak yakın komşularıyla girmiş olduğu değişik ilişkiler sonucu, bu kültürlerle  dil konusunda da etkileşime girmiş olan ulusumuz, genelde, etkileyen değil,  etkilenen konumunda olmuştur. Bizim dilimizden de diğer dillere geçen kelimeler  ve yapılar olmuş ise de, diğer dillerin dilimiz üzerindeki etkilerine oranla çok  düşük düzeydedir.

 

Benzer İçerikler