6.Sınıf 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 74

hilal uyurca tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

 6.Sınıf 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Meb Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 74

4.Etkinlik:Aşağıda "Eskici" metninin dil,anlatım,ve içerik özelliklerini değerlendirmenize 

yönelik bazı cümleler verilmiştir.Bu cümlelerden doğru olduğunu düşündüklerinizin başına "D" 

yanlış olduğunu düşündüklerinizin başına da "Y" yazınız.

 

Y)Yazar,olayları kendi bakış açısından anlatmıştır.

D)Metinde 20-25 kelimelik uzun cümleler vardır.

Y)Metinde iki kelimeden oluşan çok sayıda kısa cümleler bulunmaktadır.

D)Yazar "pırıl pırıl","uzun uzun","sarsıla sarsıla" gibi kelimeleri sıkça kullanmıştır.

Y)Metinde hiç benzetme yapılmamıştır.

Y)Metinde anlaşılmayan çok fazla kelime vardır.

D)Yazarın metinide anlattığı yerler hakkında bilgisi vardır.

D)Karşılıklı konuşmalara yer verilmemiştir.

Y)Hikayede anlatılan olaylara ve şahıslara gerçek hayatta rastlanmak mümkün değildir.

 

5.Etkinlik:Yabancı dillerden alınmış ve dilimize henüz yerleşmemiş kelimeleri Türkçe karşılıkla-

rıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

 

laptop=dizüstü bilgisayar

orjinal=özgün

şovmen=gösteri adamı

avantaj=üstünlük

hobi=uğraşı

data=veri

hijyenik=sağlıklı

deprasyon=bunalım

agresif=saldırgan

printer(pirıntır)=yazıcı

center(sontır)=merkez

hacker(hekır)=bilgisayar korsanı

pozitif=olumlu

start=başlama

fanatik=bağnaz

poşet=torba

web(veb)=ağ

kreş=çocuk yuvası

kaos=kargaşa

part-time=yarım gün

compact disct=yoğun disk

joy-stick=kumanda kolu