6.Sınıf 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 71

hilal uyurca tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

9.Etkinlik

a)Aşağıdaki kelimelere örnekteki gibi uygun ekler getirerek yeni kelimeler oluşturunuz.

 

Kelime    Oluşturulmak İstenen       Kullanılacak EkYeni Kelime

 Kelimenin Anlamı

 

yeni  Bir yer adı     -ce,-ca,-çe,-çaYenice

 

taşlı     Bir yer adı     -ce,-ca,-çe,-çaTaşlıca

 

Türk      Bir dil adı     -ce,-ca,-çe,-çaTürkçe

 

göz  Bir nesne adı     -lık,-lik,-luk,-lükgözlük 

 

temiz  Kirliliği gidermek     -le,-latemizle

 

mor       Renge Bürünme     -ar,-ermorar

 

yaz  Yazma işini yaptırma     -tır,-tir,-tur,-tür

                                     -dır,-dir,-dur,-düryazdır

 

bak  Bakma işini yapan kimse    -ıcı,-ici,-ucu,-üçü        bakıcı

 

ek        Bir yiyecek adı     -mek,-makekmek

 

çal  Bir alet adı      -gı,-gi,-gu,-güçalgı

 

öğretmen  Bir meslek adı      -lık,-lik,luk,-lüköğretmenlik

 

dal  Dalma işini yapan kimse     -gıç,-giç,-guc,-güçdalgıç

 

Ürgüp  Kişinin nereli olduğunu     -lı,-li,-lu,-lüÜrgüplü

 

dış  Yön bildirme      -arı,-eridışarı

 

b)Oluşturduğumuz bu kelimelerle birer cümle kurunuz.

 

  Taşlıca'da arkadaşlarımızla dolaştık.

  Türkçe'mizi koruyup sahip çıkmamız gerekir.

  Arkadaşım gözlük kullamayı hiç sevmiyor.

  Dün akşam annem evi temizledi.

  Arkadaşımın gözü morarmıştı.

  Öğretmenimiz Sosyal Bilgiler dersinde çok yazı yazdırdı.

  Kuzenum için bakıcı tutmuşlar.

  Dün akşam iki ekmek aldım

  Ben hiç çalgı çalamıyorum.

  En sevdiğim meslek öğretmenliktir.

  Büyüyünce dalgıç olmak istiyorum. 

  Ankara'da Ürgüplü bir arkadaşım var.

  Ben dışarı çıkmayı sevmem.