6.Sınıf 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 87

hilal uyurca tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

Kafdağı'ndaki doktor kuşa götürmüş.Hüma kuşu canlanmış.Havada pır pır uçmaya başlamış.Hüma kuşu-

nun anne ve babası çok mutlu olmuş.

  Sen kıymetimi bilemedin.O sefil hayatına geri dön.Fakir adam kendisine yapılan iyiliğin kıyme-

tini bilememenin cezasını böyle çekmiş.Hüma kuşu ise kalbinde iyilik olanlara her zaman yardım 

etmiş.

 

  5.Etkinlik:Aşağıdaki büyük harflerin kullanıldığı yerlere ait kurallara uygulandığı cümleleri 

oklar yardımıyla eşleştiriniz.

  Kişi adlarından önce ve sonra gelen sayı sözleri,unvanlar,lakaplar,meslek ve rütbe adları bü-

yük harflerle başlar.=Zafer yolunda unutamayacağım yüzleden biri Hatice Nine'nin  yüzüdür.

  Kurum,kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.=Türk Dil Kurumu 1932 yılın-

da kuruldu.

  Tarihi olay,çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.=İstanbul'un fethiyle Orta Çağ bitip 

Yeni Çağ başlamıştır.

  Yer adları büyük harfle başlar.=TÜrkiye hem Asya'da hem de avrupa'da toprakları olan bir ülke-

dir.

  Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.=İstanbul 29 Mayıs 1453 Salı gü-

nü fethedildi.

  Din ve mitoloji kavramlarını karşılayan özel adlar büyük harfle başlar.=Artık Allah emanetini

istediği dakika alsın,toprağım bizim bayrağın altında olacak!..

  Milli ne dini bayramlarda bayram niteliği kazanmış günlerin adları büyük harfle başla=Kurban

Bayram'ından sonra memelekete gideceiğim.