Sözcügün görevi ve anlamı

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

SÖZCÜĞÜN GÖREVİ VE ANLAMI

- İle

Bağlaç

İlgeç (Edat)

- İçin

- Gibi

İlgeç Göreviyle

Ad ve Adıl Olarak

- Kadar

- Başka

Sıfat Göreviyle

Ad ve Adıl olarak

İlgeç Göreviyle

- Doğru

Sıfat Göreviyle

Ad olarak (Ad Türünden)

Belirteç Göreviyle

İlgeç Göreviyle

- Karşı

Ad olarak (Ad Türünden)

Sıfat Göreviyle

İlgeç Göreviyle

Belirteç Göreviyle

- Ama (fakat, amma, lakin, ne ki, ne var ki, buna karşılık)

Bağlaç Göreviyle

İlgeç Göreviyle

- Ancak

Belirteç (Zarf) Göreviyle

Bağlaç Göreviyle (Ama'nın işlevlerinde kullanılır)

- Yalnız

Ad Olarak

Sıfat Göreviyle

Belirteç Göreviyle

Bağlaç Göreviyle (Ama'nın işlevlerinde kullanılır)

- Da (De)

İlgeç Göreviyle

Bağlaç Göreviyle

- Mı (mi, mu, mü)

İlgeç Göreviyle

Bağlaç Göreviyle

- Ki

Bağlaç Göreviyle

İlgeç Göreviyle

- Daha

Ad Olarak

Sıfat Göreviyle

Asıl Belirteç Göreviyle

Sıfatı Belirten Belirteç Göreviyle

Belirteci Belirten Belirteç Göreviyle

- Çok

Ad Olarak

Sıfat Göreviyle

Asıl Belirteç Göreviyle

Sıfatı Belirten Belirteç Göreviyle

Belirteci Belirten Belirteç Göreviyle

- Pek

Ad Olarak

Sıfat Göreviyle

Asıl Belirteç Göreviyle

Sıfatı Belirten Belirteç Göreviyle

Belirteci Belirten Belirteç Göreviyle