Hazırlıklı konuşma

burak can tarafından yazıldı.. Yayınlanma 5. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

HAZIRLIKLI KONUŞMA

Plân doğrultusunda yapılan konuşmalardır. En az birkaç saat, mümkünse birkaç gün, hatta birkaç hafta öncesinden tasarlanılarak yapılan konuşma türleridir.

 

Hazırlıklı konuşma türüne örnekler:

-Öğretmenin ya da öğrencinin anlattığı ders.

-Bilimsel herhangi bir konu hakkında verilen konferans konuşması.

-Kitle önünde yapılacak bir nutuk.

-Grup ya da sınıf içinde önceden plânlanan bir konu üzerinde tartışma ya da münazara.

-Güncel olay ve konularla ilgili yapılan açık oturum.

-Sempozyum bildirisi (tebliği).

-Panel konuşması vb.