Evliya Çelebi ve Anadolu Ağızları

emre tarafından yazıldı.. Yayınlanma 5. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Büyük Türk gezgini Evliya Çelebi‘nin Seyahatname’si, abartmalı yanlarına karşın  coğrafya, tarih, etnografya, folklor… bakımlarından üzerinde durulmaya değer  büyük bir eserdir.

Sağlam bir gözlem yeteneğine sahip olan Seyahatname yazarı, yalnız coğrafya,  tarih, etnografya bilgileri vermekle kalmayarak, eserinin birçok yerlerinde  yerli diller üzerine topladığı bilgi ve verilere de yer verilmiştir. Örneğin  Seyahatnamemde yazar, Abaza dili, Kaytak dili, Gürcü dili, Mingrel dili, Arap  dili, Türkmen dili, Dob-ruca Tatarlarının dili, Tiflis Kürt dili, Rus dili, Sırp  dili, Boşnak dili, Hırvat dili, Venedik İtalyancası, Macar dili, Alman dili,  Kırım Tatarlarının dili, Nogay dili, Kalmak dili … üzerinde durmuştur.

Evliya Çelebi’nin bu diller üzerine vermiş olduğu bilgi ve verilerin büyük bir  bölümü işlenmiş, değerlendirilmiştir. Özellikle onun Kafkas dilleri üzerine  verdiği bilgiler önemle ele alınmıştır. Çünkü Seyahatnamemde Kafkas dilleri  üzerine verilen bilgiler, bu dillerin en eski yazılı belgeleri arasında yer  alıyordu.

Benzer İçerikler