3. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı

Türkçe Çalışma Kitabı tarafından yazıldı.. Yayınlanma 3. Sınıf Türkçe Dersi

TÜRKÇE  DENEME SINAVI

    Yurdumuzu kuraklıktan korumanın tek çaresi, ağacı korumak, ormanı çoğaltmaktır. Kelebeklerin ışığa koşuşmaları gibi, içi su dolu bulutlar da ormanlara koşuşurlar, yorgunluklarını ormanlarda alırlar. Topraklar emdikleri sularla ormanlara can verirler. Suların en temizi ağaç kökleri süzgeciyle süzülenlerdir.

      Bilmem siz ne dersiniz? Bana kalırsa her yurttaşa diktiği, aşıladığı ağaca göre bir madalya verilmelidir.

      Bu sözüme karşı belki şunu diyebilirsiniz:

      _ Her yerde ağaç yetişir mi?

      Ben de bu sorunuza karşı: “Evet; yoluyla dikilir, düzeniyle bakılırsa her yerde ağaç yetişir ve her yere göre dikilecek ağaç türü vardır.” derim.

      Yemişli, yemişsiz ağaç dikelim, ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım; Atatürk’ün açtığı çığırı bırakmayalım. O, Ankara’nın çorak bir yerinde yollar açtı, binlerce fidan diktirdi; öyle güzel, öyle büyük bir çiftlik yaptı ki onu gören yerli yabancı herkes şaşıp kalıyor.

(1., 2., 3., 4. ve 5. soruları metne göre yanıtlayınız.)

1-) Yurdumuzu kuraklıktan nasıl koruyabiliriz?

      A) Barajlar kurarak

     B) Ağacı, ormanı çoğaltarak

     C) Tarım alanlarını çoğaltarak

   D) Daha çok su üreterek  su üreterek

2-) Yağmur yüklü bulutlar en çok nerelere koşarlar?

     A) Ağacın, ormanın çok olduğu yerlere

     B) Kurak ve susuz yerlere

     C) Denizlerin çok olduğu yerlere

     D) Güneşin az görüldüğü yerlere

 

3-) Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

    A) Ağacın kuraklıktan kurtulma   konusundaki önemine  

B) Kelebeklerin korunmasının gerekliliğine

 C) Ağaçların nerelerde ve nasıl  Yetiştirileceğine

 D) Atatürk’ün ağaç ve orman konusunda 

         duyarlı oluşuna

 

 

4-) “Evet, yoluyla dikilir, düzeniyle bakılırsa her yerde ağaç yetişir.” cümlesinde geçen “yoluyla” sözcüğü yerine hangisini getirirsek cümlenin anlamı bozulmaz?

  A) Yol boyunca       

 B) Usulüne uygun olarak   

 C) Belirli aralıklarla   

  D) Köylüler tarafından

 

 

5-) Parçaya göre Atatürk’ün herkesin şaşırıp kalmasına neden olan başarısı nedir?

     A) Yurdumuzu düşmanlardan kurtarması

     B) Cumhuriyetimizi ilân etmesi

     C) Ankara’nın çorak bir yerinde büyük bir çiftlik kurması

      D) Şehrin sokaklarını genişletmesi

 6-) “Atatürk’ün açtığı çığırı bırakmayalım.” cümlesinde geçen “çığır” sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisini koyabiliriz?

      A) Yol                       B) Yöntem

      C) Çiftlik                    D) Kanal

 

 

- “Güneşin ilk ışıkları tepenin ardından kendini gösteriyordu. Hava hâlâ serindi. Yaşlı kadın her zaman olduğu gibi erkenden kalkmış. Çaydanlığı ocağa koymuştu. Yan odadan gelen tıkırtılara bakılırsa torunlarından biri de kalkmış olmalıydı. Pencereyi açıp içeriyi havalandırdı. Dışarıdan oldukça tatlı karanfil kokuları odaya süzülüyordu.”

7-)Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi duyuya yer verilmemiştir?

        A) İşitme                   B) Görme    

        C) Koklama               D) Tat alma

 

 

 

 

 

8-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma(kıyaslama) söz konusu değildir?

 A) Bu konuda herkes aynı şeyi düşünüyor.

     B) Küçük kardeşim benden daha çalışkan.

     C) Neşe Hülya’dan da uzun.

     D) Benim kalemim seninkinden daha iyi.

 

9-) “Güzel” sözcüğü hangi cümlede türü ve anlamı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

     A) En güzel resmi Ömer yapmış.

     B) İlayda sınıfımızın güzel şiir okuyanıdır.

     C) Melike çok güzel yüzüyor.

     D) Güzel konuşan insan saygı uyandırır.

10-)“Burada her şey en …. ayrıntısına kadar düşünülmüş.” tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

    A) İnce    B) Uzun     C) Küçük     D) Ufak

 

11-) Hangi cümlede, mutluluk anlamı vardır?

A-) Bunu sana anlatmaktan dilimde tüy bitti. 

B-) Bilgisayarın bozulduğunu görünce  küplere bindi..

C-) Birinci olduğunu duyunca bayram etti.

 

12-) Hangi seçenekteki cümlede “ne zaman?” sorusunun cevabı vardır?

A-) Bizim evde aile üyeleri,işleri ortaklaşa yaparlar. 

B-) Ailemle Antalya’ya gideceğim.

C-) Dün aldığım kitabı bu gün bitirdim.

13-)    І. ilk gördüğümde

        ІІ. çok sevdiğim

       ІІІ. benzetmiştim

       ІV. ilkokul öğretmenime

     V.  onu

 

Yukarıdaki sözlerle kurallı ve anlamlı bir cümle kurduğumuzda sıralama nasıl olur?

       A) I, V, III, II , IV    B) V, I, II, IV, III

       C) V, I, III, II, IV     D) V, I, IV, II, III

 

14-) Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi,duygusal yönü olan sözcüklerden oluşur?

A-) elma-armut-kiraz.

B-) mutluluk- sevgi-üzüntü.

C-) sabah-öğle-akşamı

 

15-) Aşağıdakilerden hangisi somut bir addır?

   A) Sevgi    B) Saygı    C) İyilik     D) Hava

 

16)-Aşağıdaki  cümlelerden  hangisininde  sebep- sonuç  ilişkisi  yoktur ?                                                

 A ) Elektrik  kesilince  ütü  yapamadım                          B ) Banyo yaptım , rahatladım                                                  C )  Dün saçımı  kestirdim.

 

17-) Hangi cümlede yazımı yanlış bir sözcük vardır?

    A) Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923’te kuruldu.

    B) Depremzedelere çadır dağıtıldı.

    C) Yalnız, yalnış  yazanlara kızarım.

    D) Yalnız, konuşan yolcuyu uyardım.

 

18-) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yapılı değildir?

     A) Saklambaç              B) Körebe

     C) Başbakan                D) Yurtsever

 

19-) Hangi sözcük birden çok yapım eki almıştır?

      A) Saygısızlık              B) Demircilerden

      C) Ormanlarımızı         D) Kömürlükten

 

     20-) “MAKARNA” sözcüğündeki hecelerle hangi seçenekteki sözcüğü oluşturamayız?

A-) KarmaB-) KamaraC-) Karne