3. Sınıf KELİME BİLGİSİ?

Ümmügülsüm Kaya tarafından yazıldı.. Yayınlanma 3. Sınıf Türkçe Dersi

KELİME BİLGİSİ

1-‘Çiçeklendi’ kelimesinin kökü aşağıdakilerden hangisidir? a- Çiçek b-Çiçe c-Çiçekle d-Çiçeklen 2-‘Bu bebek süt içti.’ Cümlesinde isim olan kaç sözcük vardır? a-1 b-2 c-3 d-4 3-‘Öğrenci’ kelimesinin aldığı hal eki aşağıdakilerden hangisidir? a-Yalın haldedir. b- -e haldedir. c- -de haldedir. d- -den haldedir. 4-Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelimedir? a-İstanbul b-Hatıra c- Akciğer d- Pazarlık 5- Hayatımız kelimesinde kaç ünlü kaç ünsüz harf vardır? a-3-4 b- 2-3 c- 4-6 d-4-5 6-‘Cesur’ kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a-Korkusuz b-Ürkek c-Acımasız d-Atak 7-Aşağıdakilerden hangisi sözlükte en önce gelir? a-Ceket b-Ceviz c-Daire d-Dalga 8-Aşağıdaki isimlerin hangisi çoğuldur? a-Sıralar b-Yular c-Uçaksavar d-Dolar 9-Aşağıdaki isimlerden hangisi hem cins, hem özel isim olarak kullanılabilir? a-kitap b-Kaya c-Ankara d-Tarak 10-Bir dildeki bütün harflerin belirli bir sıraya göre dizilmiş şekline ne denir? a- Kitap b-Alfabe c-Hece d-Kelime