10.sınıf Dil ve Anlatım dersi dönem ödevi konuları

Türkçe Çalışma Kitabı tarafından yazıldı.. Yayınlanma 10. Sınıf Dil ve Anlatım Performans Proje ve Dönem Ödevleri

10.sınıf Dil ve Anlatım  dersi dönem ödevi konuları

.  Atatürk ile ilgili sunum hazırlama.

 Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki duruşu ve yapılması gerekenler.

.  Farklı temalarda şiir antolojileri oluşturma.

.  Farklı metinler seçilip anlatım türlerinin gösterilmesi(dosya halinde) 

.  Günümüzde yaygın olarak kullanılan anlatım bozukluklarının derlenmesi.

.  Betimleyici tarzda yazılan metinlerde sıfatların çeşitleriyle birlikte gösterilmesi.

.  Verilecek şiirlerde isimlerin ve zamirlerin bulunması.

.  Açıklayıcı tarzda yazılan metinlerdeki zarfların bulunması.

.  Roman incelemesi.

.  Bir temanın sınırlandırılarak, diyaloglar halinde bir metnin oluşturulması.

.  Bir temanın sınırlandırılarak, öyküleyici bir anlatımla veya betimleyici bir anlatımla metinler oluşturulması.

.  Türk edebiyatında mizahi anlatımla ilgili örneklerin bulunup, ünlem ve edatların gösterilmesi.

•  Atatürk’ün Türkçe ile ilgili görüşleri.

•  Ahmet Hamdi Tanpınar ve Evliya Çelebi’de beş şehrin ele alınması, ortak ve farklı yönlerin tespiti

•  Nasreddin Hoca fıkralarından mesajlar.

•  Yahya Kemal Beyatlı ve Tevfik Fikret’te İstanbul

•  Barış Manço’nun şarkı sözlerindeki didaktik unsurlar

•  Şiirlerin resimlendirilmesi

•  Ankara şiirlerinin derlenmesi ve incelenmes

•  İstanbul şiirlerinin derlenmesi ve incelenmesi

•  Çiçek motifini işleyen şiirlerin derlenmesi ve incelenmesi

•  Herhangi bir şair veya yazar ile yapılacak röportaj (grup çalışması)

•  Tabelalardaki imlâ yanlışlıklarının tespiti

•  Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasının hazırlanması

•  Türkülerimizin hikâyeler

•  Şiirlerin hikâyelendirilmesi